Wyceną nieruchomości zajmujemy się od 1990 roku. Początkowo jako biegli z listy wojewody jeleniogórskiego.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uzyskaliśmy: w 1993 roku (Maria Jaworska - Tarnawska - nr upr. 551) i w 1994 roku (Lech Tarnawski - nr upr. 1164).

Inne uprawnienia zawodowe:

Mgr inż. Maria Anna Jaworska - Tarnawska:

- uprawnienia projektowe nr 2463/93 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.


Mgr inż. arch. Lech Tarnawski:

- uprawnienia projektowe nr 830/81 w specjalności architektonicznej,

- uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym
nr 303/88


Pełnimy też czwartą kadencję funkcję biegłych sądowych. Jesteśmy członkami Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra - Wałbrzych z/s w Jeleniej Górze www.ksrm-jg-wch.eu, które jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych www.pfva.com.pl . Jesteśmy członkami Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego www.pirm.pl . Nasze wyceny sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze standardami zawodowymi.